Pracovní agentura APRM

Děláme pro Vás víc

O společnosti

Naším cílem je vybudovat silnou a stabilní společnost v oblasti agenturního zaměstnávání a personálních služeb. S našimi obchodními partnery a zaměstnanci se snažíme vytvářet partnerský vztah postavený na vzájemné důvěře a přispívající k plnění vytyčených cílů.

Aktuální spolupráce

V současné době společnost působí v automobilovém průmyslu a ostatních strojírenských odvětvích. Našimi obchodními partnery jsou jak nadnárodní korporace, tak i menší soukromé podniky. Hlavními výhodami vzájemné spolupráce jsou pro naše obchodní partnery úspora nákladů (vlastím mzdové a personální oddělení), snížení rizik obchodních partnerů (zabezpečení plynulého chodu svěřeného úseku a dohled nad zaměstnanci), možnost převzetí zaměstnance pod kmen a mnoho dalšího

„Úspěch je založený na pochopení individuálních požadavků, což zajišťuje zkušený tým s dlouholetou praxí“