Pracovní agentura APRM

Děláme pro Vás víc

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úvod

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na společnost APRM s.r.o. Společnost APRM si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu upravit nebo doplnit. Upravené zásady ochrany osobních údajů se uplatní na používání stránek počínaje dnem zveřejnění upravených zásad ochrany osobních údajů na stránkách. Každý návštěvník je povinen tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat a seznámit se s jejich poslední verzí.

Informace, které shromažďujeme

Vaše osobní údaje shromažďujeme například skrze naše Webové stránky a kanály sociálních sítí, telefonicky, v rámci našeho osobního náboru a v rámci našich interakcí s klienty a dodavateli. Můžeme shromažďovat následující typy osobních údajů (v souladu s příslušnými právními předpisy):

 • kontaktní informace (např. jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo)

 • informace, které uvedete o přátelích nebo jiných osobách, které chcete, abychom kontaktovali

 • jiné informace, které nám poskytnete, např. v dotaznících pomocí funkce „Kontakt“ na našich webových stránkách

Zásady na ochranu soukromí se vztahují na:

 1. Uživatelé webových stránek

  1. Pokud se návštěvník rozhodne odeslat informace prostřednictvím těchto stránek, souhlasí s použitím takových dat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Návštěvník není povinen poskytovat žádné osobní údaje, aby mohl tyto stránky používat. Stránky shromažďují osobně identifikovatelné informace pouze konkrétně a dobrovolně poskytnuté návštěvníky. Tyto informace mohou zahrnovat například jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo návštěvníka. Osobní údaje se používají pouze k omezeným účelům. Například pokud návštěvník vyplní na webových stránkách kontaktní formulář a odešle, bude zařazen do výběrového řízení společnosti APRM. Společnost APRM smí použít takové informace poskytnuté návštěvníkem pro vytvoření osobního profilu a zařazení návštěvníka do databáze uchazečů o zaměstnání. Společnost APRM zavedla rozumné komerční standardy technologií a provozního zabezpečení na ochranu všech informací poskytovaných návštěvníky v důsledku ztráty, zneužití, pozměnění nebo zničení.


 

 1. Uchazeči o práci

  1. Pokud jste naším uchazečem o práci, hlásíte se na konkrétní pracovní pozici nebo jste již v databázi uchazečů o práci, abyste se přihlásili na pracovní pozici, můžeme dále shromažďovat následující osobní údaje (v souladu s příslušnými právními předpisy)

   1. Datum narození

   2. Vaše pracovní zkušenosti a vzdělání

   3. Jazykové schopnosti a jiné dovednosti související s prací

   4. Kontaktní údaje jako je telefonní číslo, e-mailová adresa nebo adresa pobytu, kvůli případnému informování o výsledku výběrového řízení

   5. Pohlaví

   6. Občanství a případné povolení

   7. Informace týkající se případné nezpůsobilosti k práci a omezením v práci

   8. Informace poskytnuté referenčními zdroji

   9. Výpisy z trestního rejstříku a jiná ověření

   10. Informace obsažené ve Vašem resumé nebo CV; informace, které poskytnete ohledně Vašich kariérních zájmů a jiné informace o Vaší kvalifikaci pro zaměstnání

 2. Zaměstnanci, kterým poskytujeme práci nebo které přidělujeme k výkonu práce u našich klientů

  1. Pokud jste naším zaměstnancem, můžeme dále shromažďovat následující údaje (v souladu s příslušnými právními předpisy):

   1. Číslo sociálního pojištění, národní identifikátor nebo jiné identifikační číslo vydávané státem;

   2. Informace bankovního účtu

   3. Výsledky testů na drogy a další omamné látky a dechové zkoušky na alkohol

   4. Informace o finančních dávkách

   5. Informace související s daněmi

Účel zpracování osobních údajů

Výše popsané údaje zpracováváme k provádění následujících aktivit (v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy):

 • Poskytujeme řešení týkající se pracovní síly a propojujeme je klienty

 • Zpracováváme platby

 • Spravujeme vztahy našich klientů, dodavatelů a zaměstnanců

 • Rozesíláme propagační materiály a upozornění ohledně dostupných pozic a jiné komunikace

 • Odpovídáme na dotazy jednotlivců

 • Provozujeme, vyhodnocujeme a vylepšujeme naše podnikání (včetně vyvíjení, analýzy a vylepšování našich služeb; spravování naší komunikace; provádění analýzy dat a provádění účetnictví, auditů a jiných interních funkcí)

 • Provádíme identifikaci, prevenci a ochranu proti podvodům a jiné nezákonné činnosti, ochranu proti pohledávkám a jiným závazkům

Pokud jste zaměstnanec nebo uchazeč o práci a hlásíte se na pracovní pozici v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, používáme informace popsané v těchto zásadách na ochranu soukromí, kromě výše uvedených aktivit také k tomu, abychom:

 • Vám poskytovali nabídky zaměstnání a práce

 • Vám poskytovali služby v oblasti lidských zdrojů včetně administrace programů benefitů, mezd, řízení výkonnosti a disciplinárních opatření

 • Vám poskytovali další služby, jako je školení, profesní poradenství a služby související se změnou zaměstnání

 • Vyhodnocovali Vás jako vhodného uchazeče o práci a Vaši kvalifikaci pro pracovní pozice

 • Prováděli analýzu dat, jako je

  • analýza naší databáze uchazečů o práci

  • vyhodnocování výkonnosti a schopností jednotlivců, včetně hodnocení dovedností souvisejících s prací

  • identifikace kvalifikačních deficitů

  • používání informací ke spojení jednotlivců a potenciálních pracovních příležitostí

  • analýza údajů o trendech týkajících se náborových postupů

Vaše práva a možnosti

Chcete-li aktualizovat Vaše osobní údaje, požádat o odstranění Vašich informací z našich zasílacích seznamů nebo databáze uchazečů o zaměstnání, uplatnit svá práva nebo odeslat žádost kontaktujte nás způsobem popsaným v sekci „Kontaktní údaje“ těchto zásad na ochranu soukromí. V rozsahu stanoveném zákonem příslušné místní působnosti nás můžete níže uvedeným způsobem kontaktovat s požadavkem o přístup k osobním údajům, které jsme o Vás získali, nebo s požadavkem, abychom tyto údaje opravili, upravili, smazali nebo zablokovali. Pokud je to umožněno zákonem, můžete na základě legitimních důvodů kdykoli odvolat svůj dříve udělený souhlas nebo vznést námitku vůči zpracovávání Vašich osobních údajů a my se Vašimi požadavky budeme v budoucnu řídit.

Zabezpečení osobních údajů

Udržujeme administrativní, technická a fyzická ochranná opatření, jež mají za úkol chránit Vámi poskytnuté osobní údaje před neúmyslným, nezákonným nebo neautorizovaným zničením, ztrátou, úpravami, přístupem, zveřejněním nebo použitím.

Kontaktní údaje, pověřenec a dozorový orgán

Otázky, zpětnou vazbu či obavy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů lze zaslat poštou na adresu APRM s.r.o., tř. Václava Klementa 209, 293 01 Mladá Boleslav, nebo e-mailem na adresu info@aprm.cz.

Pokud se i nadále budete domnívat, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se stížností kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, který je dozorovým úřadem v této oblasti.